Kansen en bedreigingen van duurzaam ondernemen - 1e druk 2011
Inhoud

Inleiding

Deel 1 Maatschappelijk verantwoord ondernemen: Waar hebben we het over?

1 Maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaam
ondernemen en stakeholdertheorie
1.1 Maatschappelijke verantwoord ondernemen
1.2 Duurzaam ondernemen
1.3 Stakeholdertheorie
Samenvatting en conclusies

2 Maatstaven van duurzaam ondernemen
2.1 Duurzaamheids(rapportage)richtlijnen
2.2 Duurzaamheidsverslagen
2.3 Duurzaam inkopen
2.4 Screeninginstrumenten van duurzaamheidsrating en -onderzoeksbureaus
Samenvatting en conclusies

Deel 2 De macro- en stake holders omgeving van duurzaam ondernemen

3 De macro-omgeving van duurzaam ondernemen
3.1 De macro-omgeving
3.2 De macro-omgeving volgens het sociale principe
3.3 De macro-omgeving volgens het economische principe
3.4 De macro-omgeving volgens het ecologische principe
Samenvatting en conclusies

4 De stakeholders omgeving van duurzaam ondernemen
4.1 De druk van stakeholders op bedrijven
4.2 Consumenten
4.3 Medewerkers
4.4 De financiële gemeenschap
4.5 De overheid
4.6 De supply-chain
4.7 Non-gouvernementele organisaties
4.8 Concurrenten
4.9 Onderwijs en netwerken
4.10 De maatschappelijke verantwoordelijkheden van bedrijven nader beschouwd
Samenvatting en conclusies

Deel 3 Duurzaamheids risicomanagement (DRM)

5 Duurzaamheids risicomanagement
5.1 Het duurzaamheidsrisico
5.2 Opzet en doelstellingen van duurzaamheidsrisicomanagement
5.3 Bepalen van de duurzaamheidsexposure
5.4 Handelingsurgentie
5.5 Beheersen van het duurzaamheidsrisico
5.6 Communicatie
Samenvatting en conclusies

Bijlage
Literatuurlijst
Illustratieverantwoording
Register
Over de auteur

© 2013 Noordhoff Uitgevers | 6.3.2 | Voorwaarden